Bauskas valsts ģimnāzija

Par Skolu

Attīstīt var tikai to, ko var locīt; apgaismot var tik tas, kas var degt.

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts izglītības standartos noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.

Skola novadā vienīgā piedāvā profesionāli orientētās izglītības programmas pamatskolai un vidusskolai, un humanitārā un sociālā virziena izglītības programmu vidusskolā.

Skolā ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas, iekārtas un materiāltehniskie resursi.

Sadarbībā ar Biznesa izglītības biedrību „Junior Achievement – Young Enterprise Latvija” skolēniem ir dota iespēja iesaistīties ekonomiskās izglītības mācību programmas īstenošanā, organizējot mācību uzņēmuma darbību.

Skolēni piedalās starptautiskajās apmaiņas programmās: kultūras un izglītības apmaiņas projekti ar Ripinas pilsētas skolām (Polija), Martina Koha ģimnāziju (Zviedrija), Karmeļavas ģimnāziju (Lietuva). Skola piedalās starptautiskos sadarbības ERASMUS+ projektos.

Skolas vadība

Linuta Ģerģe

Direktora pienākumu izpildītāja

Maruta Lagzdiņa

Direktora vietniece izglītības jomā

Inita Nagņibeda

Direktora vietniece audzināšanas jomā

Aivars Zubovs

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis

Interneta resursi