Izglītības programmas

Bauskas Valsts ģimnāzija 2015./2016.mācību gadā īsteno :

*Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) programma. Izglītības programmas kods 23011111. Licences Nr. V-7893.

*Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma. Izglītības programmas kods 23013111. Licences Nr.V-7894.

*Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) profesionāli orientētā virziena programma. Izglītības programmas kods 23014111. Licences Nr.V-7895.

*Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma. Izglītības programmas kods 31011011. Licences Nr.V-7896.


*Vispārējās vidējās izglītības matemātikas,dabaszinību un tehnikas virziena programma. Izglītības programmas kods 31013011. Licences Nr.V-7898.

*Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma. Izglītības programmas kods 3101 40 11. Licences Nr. V-7899.

*Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā  virziena programma. Izglītības programmas kods 31012011. Licences Nr.V-7897.