Pārbaudes darbi


BAUSKAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS
pārbaudes darbi 2015./2016.mācību gadā

7.kl. - diagn. d. MATEMĀTIKĀ, LATVIEŠU VALODĀ ( NOVEMBRIS)

  7.A - mācību gada noslēguma pārbaudes darbs matemātikā, SOCIĀLAJĀS ZINĪBĀS   (MAIJS),

 7.B- mācību gada noslēguma pārbaudes darbs matemātikā, KOMERCZINĪBĀS   (MAIJS),

8.kl. -   mācību gada noslēguma pārbaudes darbs ķīmijā (MAIJS)

9.kl. - Izmēģinājuma eksāmena darbs - LATVIEŠU VALODĀ, MATEMĀTIKĀ, SVEŠVALODĀ, LATVIJAS VĒSTURĒ   

10.kl. - diagn. d. MATEMĀTIKĀ, LATVIEŠU VALODĀ ( NOVEMBRIS) ,

mācību gada noslēguma darbs:

10.A- FIZIKĀ,

10.B- VĒSTURĒ,

10.C- ĶĪMIJĀBAUSKAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS
pārbaudes darbi 2015./2016.mācību gadā

7.kl. - diagn. d. MATEMĀTIKĀ, LATVIEŠU VALODĀ ( NOVEMBRIS)

  7.A - mācību gada noslēguma pārbaudes darbs matemātikā, SOCIĀLAJĀS ZINĪBĀS   (MAIJS),

 7.B- mācību gada noslēguma pārbaudes darbs matemātikā, KOMERCZINĪBĀS   (MAIJS),

8.kl. -   mācību gada noslēguma pārbaudes darbs ķīmijā (MAIJS)

9.kl. - Izmēģinājuma eksāmena darbs - LATVIEŠU VALODĀ, MATEMĀTIKĀ, SVEŠVALODĀ, LATVIJAS VĒSTURĒ   

10.kl. - diagn. d. MATEMĀTIKĀ, LATVIEŠU VALODĀ ( NOVEMBRIS) ,

mācību gada noslēguma darbs:

10.A- FIZIKĀ,

10.B- VĒSTURĒ,

10.C- ĶĪMIJĀ