ZPD un skolēnu projekti

Zinātniski pētnieciskie darbi
  • Obligāta prasība 10., 11.klasē - viena stunda katru nedēļu pie izvēlētā pedagoga;
  • Sāk darbu 10. klases otrajā semestrī (februārī), aizstāv darbu 11.klases otrajā semestrī (februārī).
ZPD


2015./2016.mācību gads
11.kl. skolēniem priekšaizstāvēšana un 12.kl. skolēniem, kuri vēl nav aizstāvējuši savus darbus  14.01.2016.

2014./2015.mācību gads

Bauskas un Rundāles novada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē  2015.gada 4.martā                                

no  Bauskas Valsts ģimnāzijas piedalās:                                        

Darba autors

 

Klase

 

Tēma

 

Sekcija

 

Darba vadītājs

 

Voronova Elvita

 

11.c klase

 

Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēnu karjeras  izvēli ietekmējošie faktori

 

Pedagoģija

 

Mag.skolvadībā Malda Ignatjeva

 

Kristiāna Smiltiņa

 

11.a klase

 

Celiakijas  ietekme uz cilvēka ikdienu un tās kvalitāti

 

Veselības zinātnē

 

Mag. biol.,mag. paed. Aija Vanaga-Puriņa­­­­

 

Agate Aleksandrova

 

 

11.c klase

 

Ēkas siltuma zudumu mazināšanas iespējas

 

Inženierzinātne

 

Dmitrijs Jemeļjanovs

 

Kristiāna Sīle

Endija Turka

 

11.a klase

 

Ķimikāliju lietošanas tendences lauksaimniecības kultūrām   SIA „UZVARA-LAUKS

 

 

Vides zinātne

 

Mag.paed. Aija Vanaga-Puriņa

 

Evita Bartkeviča

Solvita Dzilnava

 

11.c klase

 

Bauskas Valsts ģimnāzijas vidusskolēnu fiziskā aktivitāte ikdienā

 

Veselības zinātne

 

Mag.ped. Alda Baranova

 

Ieva Gudaņeca

 

11. c klase

 

Bauskas Valsts ģimnāzija (Bauskas 1.vidusskola) – Padomju Latvijas un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniece

 

Dziesmu svētki

 

Mag.ped. Linda Razalinska

 

Līva Druviņa

 

11. c klase

 

Jāzepa Kausinieka piedzīvotais Salaspils koncentrācijas nometnē vācu okupācijas laikā

 

Vēsture

 

Mag. paed., mag. hist. Sarmīte Ābelniece

 

Reinis Gudonis

 

11. c klase

 

Automašīnu dzinēju veidi un to izmaksas

 

Inženierzinātnēs

 

Dmitrijs Jemeļjanovs

 

Anete Zandere

 

11.c klase

 

Kultūras menedžments Bauskas novadā

 

Socioloģija

 

Mag.paed. Solvita Lauzēja

 

Andrija Judina,

Anija Augule

11.a klase

 

Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotāju saskarsmē ar skolēniem izmantotie roku žesti un ķermeņa pozas

 

Psiholoģijā

 

Mag.psych.   Līga Elmane

 

19.02.2015.    Direktora vietniece metodiskajā darbā M.Ignatjeva                                                                                                                                     

Par Latvijas 39.skolēnu zinātniskās konferences norisi

Latvijas 39.skolēnu zinātniskā konference notiks 2015.gada 24.-26.aprīlī Rīgā, Latvijas Universitātē, Latvijas Mākslas akadēmijā, Latvijas Kultūras akadēmijā un Rīgas Tehniskajā universitātē.

  • Fizikas sekcijas darbu izstāde notiks 24.aprīlī no plkst.14.00 līdz 16.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8 (100.telpa). Dalībnieki tiks nodrošināti ar stendiem un materiāliem plakātu nostiprināšanai uz stendiem.
  • Ķīmijas sekcijas darbu izstāde notiks 24.aprīlī no plkst.14.00 līdz 16.00 LU Ķīmijas fakultātē, K.Valdemāra ielā 48. Dalībnieki tiks nodrošināti ar stendiem un materiāliem plakātu nostiprināšanai uz stendiem.
  • Inženierzinātņu sekcijas darbu izstāde notiks 24.aprīlī no plkst.16.15 līdz 18.00 RTU, Kaļķu ielā 1 (301.telpa).
  • Bioloģijas sekcijas darbu izstāde notiks 24.aprīlī no plkst.14.00 līdz 16.00 Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4. Dalībnieki tiks nodrošināti ar stendiem un materiāliem plakātu nostiprināšanai uz stendiem.
  • Dziesmu un deju svētku sekcijā darbu prezentācijas notiks 24.aprīlī plkst.14.00 Latvijas Kultūras akadēmijā, Ludzas ielā 24 (2.auditorija).
  • Konferences atklāšanas plenārsēde notiks 25.aprīlī plkst.10.00 Latvijas Zinātņu akadēmijā, koncertzālē „Rīga”, Akadēmijas laukumā 1.
  • Konferences noslēguma plenārsēde un laureātu apbalvošana notiks svētdien, 26. aprīlī plkst. 9.30, LU Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulv.4, 2. klausītavā.