Pieņemšanas laiki

Pieņemšanas laiki 2015./2016.mācību gadā

 

Pirmdien

Otrdien

Trešdien

Ceturtdien

Piektdien

Kanceleja

8.00 -12.00

8.00 -12.00

13.00-17.00

8.00 -12.00

8.00 -12.00

Direktors

9.00-11.00

15.00-17.00

-

-

-

Direktora vietnieki

-

-

-

14.00-16.00

14.00-16.00

Informācijas centrs

8.00-16.00

8.00-16.00

8.00-16.00

8.00-16.00

8.00-16.00

Psihologs

8.00-10.00

9.00-12.00

9.30 – 11.30

11.30 – 13.00

8.00-10.00

Sociālais pedagogs 7.-8.kl.

8.50-11.30

8.00-8.50

10.20-12.40

8.00-8.50

10.20-11.30

12.10-13.30

8.00-11.40

13.20-14.20

8.00-8.50

 

Sociālais pedagogs 10.-12.kl.

10.40-14.20

15.00-17.00

-

8.00-8.50

10.20-12.40

8.00-11.30

14.20-17.00

-

Medmāsa

8.00-16.00

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-15.00

Zobārsts

8.00-14.00

8.00-14.00

8.00-14.00

8.00-14.00

-

Ēdnīca

8.00-16.00

8.00-16.00

8.00-16.00

8.00-16.00

8.00-15.00