Publiskie iepirkumi

Rekvizīti:

Bauskas Valsts ģimnāzija
Reģ. Nr. 90000047744
Uzvaras iela 10, Bauska, LV-3901
SEB bankas Bauskas nodaļa kods UNLALV2X
Konts LV94UNLA0050019331259

Atbilstošie dati nav atrasti!