Skolas komanda

Bauskas Valsts ģimnāzijas vadība

Direktors - Raimonds Žabovs

Direktora vietniece metodiskajā jomā
- Kristīna  Kuzmiča
Direktora vietnieces izglītības jomā - Maruta Lagzdiņa, Terēzija Pundure
Direktora vietniece audzināšanas jomā - Solvita Lauzēja

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā - Aivars Zubovs

Mūsu skolotāju kolektīvs 2016./2017. mācību gadā

Klašu audzinātāji

7,a -Anita Vallenčuka, 7.b-Sarmīte Ābelniece, 7.c-Gunta Dzene

8.a -Daiga Telnere, 8.b - Solvita Lauzēja

9.a - Irēna Slesare-Koluža, 9.b- Ingrīda Slaktere, 8.c-Inguna Sarguna

10.a  - Vaira Karpiča,  10.b -  Iveta Slavīte , 10.c  - Alda Baranova

11.a  - Ināra Graudiņa,  11.b  - Lilita Krastiņa, 11.c -  Aija Bildjuga

12.a  - Inta Banka, 12.b - Inese Karūsa, 12.c -Egita Atslēga


Priekšmetu skolotāji

Angļu valoda - Aija Bildjuga, Maruta Lagzdiņa, Ina Spēkmane,  Anita Vallenčuka
Bioloģija - Alda Baranova, Anete Ēberliņa
Ekonomika un komerczinības - Inta Banka, Solvita Lauzēja
Fizika - Johanna Adakovska,Dmitrijs Jemeļjanovs
Ģeogrāfija - Inta Banka, Inguna Sarguna
Informātika un programmēšana -  
Valda Ozola, 

Krievu valoda - Malda Ignatjeva, Irēna Slesare-Koluža, Terēzija Pundure, Valentīna Veļičko
Kulturoloģija - Daiga Telnere
Ķīmija- Aija Vanaga-Puriņa, Anete Ēberliņa
Latviešu valoda - Egita Atslēga, Vija Cerusa, Ināra Graudiņa, Inese Karūsa
Latvijas un pasaules vēsture - Sarmīte Ābelniece, Daiga Telnere
Matemātika - Johanna Adakovska, 
Gunta Dzene,  Vaira Karpiča, Lilita Krastiņa,

Sandra Ārmane

Mūzika - Linda Razalinska

Mājturība un tehnoloģijas - Iveta Slavīte, Valdis Žeikars

Politika un tiesības, filozofija - Sarmīte Ābelniece
Sociālās zinības - Agita Barkova, Solvita Lauzēja
Sports - Ivars Prīsis, Ingrīda Slaktere, Raimonds Žabovs, Andrejs Vasiļjevs
Vācu valoda - Anita Borinta
Vizuālā māksla - Bruno Bahs

Atbalsta personāls

Psihologs - Līga Elmane
Informācijas centra vadītāja (bibliotekāre) Janīna Leja,  Anda Žurevska

Sociālais pedagogs - Agita Barkova

Medmāsa - Maija Pavasare

Bauskas Valsts ģimnāzijas vadība

Direktors - Raimonds Žabovs

Direktora vietniece metodiskajā jomā
- Kristīna  Kuzmiča
Direktora vietnieces izglītības jomā - Maruta Lagzdiņa, Terēzija Pundure
Direktora vietniece audzināšanas jomā - Solvita Lauzēja

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā - Aivars Zubovs

Mūsu skolotāju kolektīvs 2016./2017. mācību gadā

Klašu audzinātāji

7,a -Anita Vallenčuka, 7.b-Sarmīte Ābelniece, 7.c-Gunta Dzene

8.a -Daiga Telnere, 8.b - Solvita Lauzēja

9.a - Irēna Slesare-Koluža, 9.b- Ingrīda Slaktere, 8.c-Inguna Sarguna

10.a  - Vaira Karpiča,  10.b -  Iveta Slavīte , 10.c  - Alda Baranova

11.a  - Ināra Graudiņa,  11.b  - Lilita Krastiņa, 11.c -  Aija Bildjuga

12.a  - Inta Banka, 12.b - Inese Karūsa, 12.c -Egita Atslēga


Priekšmetu skolotāji

Angļu valoda - Aija Bildjuga, Maruta Lagzdiņa, Ina Spēkmane,  Anita Vallenčuka
Bioloģija - Alda Baranova, Anete Ēberliņa
Ekonomika un komerczinības - Inta Banka, Solvita Lauzēja
Fizika - Johanna Adakovska,Dmitrijs Jemeļjanovs
Ģeogrāfija - Inta Banka, Inguna Sarguna
Informātika un programmēšana -  
Valda Ozola, 

Krievu valoda - Malda Ignatjeva, Irēna Slesare-Koluža, Terēzija Pundure, Valentīna Veļičko
Kulturoloģija - Daiga Telnere
Ķīmija- Aija Vanaga-Puriņa, Anete Ēberliņa
Latviešu valoda - Egita Atslēga, Vija Cerusa, Ināra Graudiņa, Inese Karūsa
Latvijas un pasaules vēsture - Sarmīte Ābelniece, Daiga Telnere
Matemātika - Johanna Adakovska, 
Gunta Dzene,  Vaira Karpiča, Lilita Krastiņa,

Sandra Ārmane

Mūzika - Linda Razalinska

Mājturība un tehnoloģijas - Iveta Slavīte, Valdis Žeikars

Politika un tiesības, filozofija - Sarmīte Ābelniece
Sociālās zinības - Agita Barkova, Solvita Lauzēja
Sports - Ivars Prīsis, Ingrīda Slaktere, Raimonds Žabovs, Andrejs Vasiļjevs
Vācu valoda - Anita Borinta
Vizuālā māksla - Bruno Bahs

Atbalsta personāls

Psihologs - Līga Elmane
Informācijas centra vadītāja (bibliotekāre) Janīna Leja,  Anda Žurevska

Sociālais pedagogs - Agita Barkova

Medmāsa - Maija Pavasare

Bauskas Valsts ģimnāzijas vadība

Direktors - Raimonds Žabovs

Direktora vietniece metodiskajā jomā
- Kristīna  Kuzmiča
Direktora vietnieces izglītības jomā - Maruta Lagzdiņa, Terēzija Pundure
Direktora vietniece audzināšanas jomā - Solvita Lauzēja

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā - Aivars Zubovs

Mūsu skolotāju kolektīvs 2016./2017. mācību gadā

Klašu audzinātāji

7,a -Anita Vallenčuka, 7.b-Sarmīte Ābelniece, 7.c-Gunta Dzene

8.a -Daiga Telnere, 8.b - Solvita Lauzēja

9.a - Irēna Slesare-Koluža, 9.b- Ingrīda Slaktere, 8.c-Inguna Sarguna

10.a  - Vaira Karpiča,  10.b -  Iveta Slavīte , 10.c  - Alda Baranova

11.a  - Ināra Graudiņa,  11.b  - Lilita Krastiņa, 11.c -  Aija Bildjuga

12.a  - Inta Banka, 12.b - Inese Karūsa, 12.c -Egita Atslēga


Priekšmetu skolotāji

Angļu valoda - Aija Bildjuga, Maruta Lagzdiņa, Ina Spēkmane,  Anita Vallenčuka
Bioloģija - Alda Baranova, Anete Ēberliņa
Ekonomika un komerczinības - Inta Banka, Solvita Lauzēja
Fizika - Johanna Adakovska,Dmitrijs Jemeļjanovs
Ģeogrāfija - Inta Banka, Inguna Sarguna
Informātika un programmēšana -  
Valda Ozola, 

Krievu valoda - Malda Ignatjeva, Irēna Slesare-Koluža, Terēzija Pundure, Valentīna Veļičko
Kulturoloģija - Daiga Telnere
Ķīmija- Aija Vanaga-Puriņa, Anete Ēberliņa
Latviešu valoda - Egita Atslēga, Vija Cerusa, Ināra Graudiņa, Inese Karūsa
Latvijas un pasaules vēsture - Sarmīte Ābelniece, Daiga Telnere
Matemātika - Johanna Adakovska, 
Gunta Dzene,  Vaira Karpiča, Lilita Krastiņa,

Sandra Ārmane

Mūzika - Linda Razalinska

Mājturība un tehnoloģijas - Iveta Slavīte, Valdis Žeikars

Politika un tiesības, filozofija - Sarmīte Ābelniece
Sociālās zinības - Agita Barkova, Solvita Lauzēja
Sports - Ivars Prīsis, Ingrīda Slaktere, Raimonds Žabovs, Andrejs Vasiļjevs
Vācu valoda - Anita Borinta
Vizuālā māksla - Bruno Bahs

Atbalsta personāls

Psihologs - Līga Elmane
Informācijas centra vadītāja (bibliotekāre) Janīna Leja,  Anda Žurevska

Sociālais pedagogs - Agita Barkova

Medmāsa - Maija Pavasare