Skolas vēsture

Stāsts par skolas tornīti...

™  Mūsu skola tagad ir atguvusi daļu no agrākā izskata-pāri visiem citiem Bauskas torņiem lepni slejas skaists stiklots tornītis.Tomēr stāsts par tornīti nebūtu pilnīgs bez kāda cita stāsta-kā mūsu skolā kādreiz mācīja astronomiju jeb, kā to toreiz sauca, kosmogrāfiju.

1928./1929.gads

   1920.gada 31.augustā Bauskas Valsts vidusskola atradās Rīgas ielā 8, jūs to pazīstat kā bijušo Kristīgo skolu. Bauskas pilsētu un apkārtni pamatīgi bija izpostījis 1.pasaules karš, bet vēl vairāk-bermontiešu karaspēks. Plānojot mācību priekšmetus jaunajam mācību gadam, tika nolemts mācīt arī kosmogrāfiju.1 mācību stundu nedēļā vidusskolas tobrīd 4.klasei (kas atbilstu šodienas 10.klasei).To uzņēmās mācīt skolas pārzinis J.Pērkons, bet jau 1920.gada nogalē kosmogrāfiju no viņa  pārņēma skolotājs Drēziņš un stundu skaits tika  dubultots.

™  Skolai trūka  mācību līdzekļu, tomēr jaunā 1921. gada budžetā ieplānoja nopirkt arī  zvaigžņu karti, bez kuras mācīties bija stipri sarežģīti. Tika runāts arī par jaunas, vidusskolai piemērotas ēkas celtniecību, bet vispārējas nabadzības apstākļos  nolēma paciesties vēl 5 gadus.

™  Ir zināms, ka skolēni tajā laikā paši veidoja savus mācību līdzekļus-piemēram, 1922.gada vasarā skolotāju svētkos bija izstāde, kurā kosmogrāfijas priekšmetu pārstāvēja skolēnu zīmētas zvaigžņu kartes, diagrammas un referāti. Pavasarī tika kārtots mutvārdu eksāmens arī kosmogrāfijā. Ko tajā laikā skolēni bija apguvuši? Viena mācību gada laikā bija jāapgūst astronomijas pamatjēdzieni, apzīmējumi, jāiemācās noteikt debess spīdekļu koordinātes,  jāapgūst astronomijas mērinstrumentu konstrukcija un to lietošana.

™  Nav zināms – kādi tieši mērinstrumenti toreiz bija skolēnu rīcībā, bet ir droši zināms, ka 1932.gadā skolai piederēja vērtīgs teleskops, ko glabāja pilsētas valdes namā, jo par tā apsargāšanu bija jāmaksā nauda.

™  Jau 1925.gadā tika  iemērīts zemes gabals jaunās (mūsu tagadējās) skolas celtniecībai. Skolas padome sadalīja līdzekļus mācību līdzekļu iegādei un kosmogrāfijai paredzēja 2000 rubļu. (Tā nebija vērtīga nauda, apmēram 40 lati). 1926.gadā tika abonēts arī žurnāls par astronomiju vācu valodā, jo mācību grāmatu nebija. Skolotājiem pašiem nācās  tulkot mācību materiālu no krievu un vācu valodas.

™  1929.gadā skolas padome sāka plānot jaunceļamās skolas kabinetus un apkārtnes iekārtošanu atbilstoši tā laika modernākajām izglītības prasībām un, šķiet, ka tieši tobrīd  lēma  arī par tornīti kosmogrāfijas ērtākai apgūšanai.

™  1934.gadā mācības sākas jaunajā ēkā Uzvaras ielā 10. 1939.gadā sākās 2.pasaules karš. Bauska karadarbību izjuta jau 1941.gadā.

™  1942.gadā kosmogrāfijas mācīšana tika uzticēta skolotājam A.Vītolam. Mēs nezinām, kas notika ar iepriekšējo skolotāju Drēziņu.

2012.gada nogale

1943.gadā vācu karaspēks izlika  skolu no jaunajām, skaistajām telpām un izmitināja tajās karavīrus. Skola ir uzcelta upes senkrasta augstākajā vietā un tornītis nu  kļuva par stratēģisku objektu, ko varēja izmantot novērošanai un lielgabalu apšaudes koordinācijai.

™  Skolēni un skolotāji atgriezās vecajās telpās Rīgas ielā 8, kur tobrīd bija izveidots skolas internāts. Mācības turpinājās neskatoties uz apkārt valdošo haosu. 1944.gadā padomju bumbvedēji mēģināja noslaucīt Bausku no zemes virsas, kas būtu arī izdevies, ja būtu eksplodējuši visi uz pilsētu nomestie šāviņi. Nodeg arī lepnais skolas nams.

™  Kopš 1944.gada februāra kosmogrāfiju sāka mācīt skolotājs  J.Šķibelis, bet kopš rudens tā jau bija  astronomija un to 1 stundu nedēļā 12.klasei mācīja skolotājs Ramanis, kuru jau novembrī nomainīja skolotājs J.Viesjānis.

2013.gads

Tad aptrūkst informācija par astronomiju, bet ir droši zināms, ka 50.gados astronomija ir tikusi mācīta, bet pēc tam kādu laiku nav. 80.-90.gados to mūsu skolā atkal pasniedza un par zvaigznēm, miglājiem un supernovām stāstīja skolotāja R.Rijniece. Skolēniem bija  mācību grāmatas, bet nebija  nekādu iespēju pašiem ko mērīt un saskatīt, ja nu vienīgi ar neapbruņotu aci skaidrā ziemas naktī.

™     Tagad mums atkal ir tornītis. Mums ir arī teleskops, ko neilgi pirms savas aiziešanas mūžībā skolai uzdāvināja ilggadīgs skolas draugs un labvēlis Ceronis Bīlmanis. Vai kādreiz skolā atgriezīsies arī astronomija? Vai varbūt kosmogrāfija?

Sarmīte Ābelniece, Bauskas Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja